Pomarańczowa Linia - to program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.


Głównym celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką. Dysponujemy ogólnopolską bazą danych dotyczącą leczenia uzależnień oraz miejsc pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnień. Program jest formą wsparcia dla rodziców i opiekunów, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci, czujących się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol i/lub inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.). Konsultanci programu, po wstępnym rozeznaniu zgłaszanego problemu, służą radą i pomocą w podjęciu najbardziej konstruktywnej decyzji w zgłaszanej sprawie. Program zapewnia porady i konsultacje telefoniczne (infolinia – 801 14 00 68) oraz porady/konsultacje on-line – pomoc@pomaranczowalinia.pl.


Główna siedziba programu mieści się w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi. Konsultanci programu to specjaliści z wieloletnim stażem pracy profilaktycznej i korekcyjnej z dziećmi i z rodzinami. Istotnym elementem programu jest sieć regionalnych punktów konsultacyjnych „Pomarańczowa Linia”. Umieszczenie w naszej bazie punktów konsultacyjnych będzie możliwe po wypełnieniu i wysłaniu do nas kwestionariusza zgłoszenia tutajSerdecznie zapraszamy do przyłączenia się do programu „Pomarańczowa Linia”.

Im Nas będzie więcej, tym łatwiej będzie można pomóc potrzebującym.


tel. 801 14 00 68 pomoc@pomaranczowalinia.pl
Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.
infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00 konsultacje on-line