Witold Skrzypczyk - psychoterapeuta, pedagog (UW), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (cert nr 365), certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Współzałożyciel i wieloletni dyrektor Ośrodka PROM w Łodzi, wykładowca akademicki, autor publikacji i artykułów z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia oraz programów i procedur profilaktycznych tj. "Tak czy Nie", "Razem", "Jestem O.K!", „Bezpieczna Szkoła”, "TUKA/N", "MOPR", "Jestem sobą", „TROpiK”. Członek zespołu ekspertów ds. profilaktyki dzieci i młodzieży przy PARPA w Warszawie. Kawaler Orderu Uśmiechu (2003r.), za pracę w dziedzinie uzależnień odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (2004r.).

pomoc@pomaranczowalinia.pl

Beata Morawska - psychoterapeutka, psycholog (UŁ), kurs z zakresu terapii pedagogicznej WODN Łódź, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ W-wa, kurs diagnozy klinicznej PIPI Kraków, kursy doskonalące z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (PIE), czteroletni, podyplomowy kurs psychoterapii (PIE). Zastępca dyrektora Ośrodka PROM w Łodzi, twórca i realizator programu korekcyjnego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania oraz autorka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: "Jestem O.K!", "Bezpieczna Szkoła", "Jestem sobą", „TROpiK”.

pomoc@pomaranczowalinia.pl

Joanna Malinowska - Kraków, kurs terapii systemowej – WTTS Poznań, kursy doskonalące w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i problemami okresu dorastania oraz dorosłymi-ofiarami i sprawcami przemocy. Realizator programów korekcyjnych dla dzieci i młodzieży, autorka programów "Jestem sobą", „TROpiK”.

pomoc@pomaranczowalinia.pl

Anna Pietrzak - filolog (UW), instruktor terapii uzależnień, (Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w IPZ W-wa), Współzałożycielka Ośrodka „PROM”, realizatorka programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia.

pomoc@pomaranczowalinia.pl

Lucyna Kogowska - pracownik socjalny (Studium Pomocy Psychologicznej w IPZ W-wa), szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" W-wa, Ośrodek Twórczej Interwencji Kraków.

pomoc@pomaranczowalinia.pl


tel. 801 14 00 68 pomoc@pomaranczowalinia.pl
Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.
infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00 konsultacje on-line