Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

tel. 42/6300373, faks 42/6399776

e-mail: pomaranczowalinia@wp.pltel. 801 14 00 68 pomoc@pomaranczowalinia.pl
Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.
infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00 konsultacje on-line