Jesteśmy grupą osób zajmujących się profesjonalnie pomaganiem dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z eksperymentowaniem z alkoholem oraz innymi środkami zmieniającymi nastrój i zachowania. Utworzony przez nas w roku 1992 Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM od roku 1996 funkcjonuje jako placówka Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży (organizacja non-profit).


Naszym celem jest prowadzenie działalności oświatowej w zakresie rozwijania, kształtowania i promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz działania profilaktyczno-korekcyjne w zakresie usuwania skutków powstawania niedostosowania społecznego głównie z powodu używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych w rodzinach. Zajmujemy się też podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.


W 1998 roku uruchomiliśmy wraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol pn. Pomarańczowa Linia . Dwa lata później program wspierany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA stał się ogólnopolskim programem informacyjno-konsultacyjnym służącym radą i informacją o profesjonalnych miejscach pomocy osobom z całej Polski.


W ciągu 20 lat funkcjonowania Ośrodek PROM stał się ważnym centrum profilaktycznym, nie tylko na terenie Łodzi i województwa, ale także na terenie kraju. Placówka jest miejscem dostępu do profesjonalnej pomocy oraz miejscem szkoleń dla grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Istotnym celem naszych działań jest wspieranie demokracji i dążenie do budowania zdrowej społeczności lokalnej.


Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu instytucji, organizacji oraz osób prywatnych.


tel. 801 14 00 68 pomoc@pomaranczowalinia.pl
Informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.
infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00 konsultacje on-line