Brief info

psycholog (UŁ), podyplomowe studia z Zarządzania Polityką Społeczną (UW), Szkoła Psychoterapii Uzależnień (CEDR), realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koordynator programów korekcyjnych. Szkolenia z zakresu diagnozy klinicznej w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, przeciwdziałania przemocy, negocjacji i mediacji oraz obsługi telefonów zaufania.

Pomarańczowa Linia

Program Pomarańczowa Linia realizuje Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Promocja działalności Pomarańczowej Linii to zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Program realizuje:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Kontakt

tel. 801 14 00 68

tel. 42 630 03 73,

faks 42 639 97 76

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.