psychoterapeutka, psycholog (UŁ), kurs z zakresu terapii pedagogicznej WODN Łódź, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ W-wa, kurs diagnozy klinicznej PIPI Kraków, kursy doskonalące z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (PIE), czteroletni, podyplomowy kurs psychoterapii (PIE). Dyrektor Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka PROM w Łodzi, twórca i realizator programu korekcyjnego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania oraz autorka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: „Jestem O.K!”, „Bezpieczna Szkoła”, „Jestem sobą”, „TROpiK”.

Program realizuje:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Promocja działalności Pomarańczowej Linii to zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Pomarańczowa Linia

Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt

tel. 801 14 00 68

tel. 42 630 03 73,

faks 42 639 97 76

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.