psycholog (UŁ), psychoterapeutka, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT), kursy doskonalące z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, kurs z diagnozy i terapii neuropsychologicznej, czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii (PIE). Pracownik Ośrodka PROM i realizator programów korekcyjnych

Program realizuje:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Promocja działalności Pomarańczowej Linii to zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Pomarańczowa Linia

Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt

tel. 801 14 00 68

tel. 42 630 03 73,

faks 42 639 97 76

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.