Pracownik socjalny (Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia, Warszawa), realizator programów profilaktycznych w szkołach, uczestnik licznych szkoleń tematycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundację ETOH, Narodowy Fundusz Zdrowia np.: „Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy jako klient pomocy społecznej”. „Przemoc w rodzinie a dziecko niedostosowanie społeczne – zespoły interdyscyplinarne”. „Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wzmocnienie kompetencji zawodowych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych województwa łódzkiego.”

Program realizuje:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Pomarańczowa Linia

Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt

tel. 801 14 00 68

tel. 42 630 03 73,

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Źródła finansowania

Program Pomarańczowa Linia współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 

logo ministerstwa zdrowia
logo NPZ
logo KCPU

 

województwo łódzkie

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.