Brief info

pracownik socjalny (Studium Pomocy Psychologicznej w IPZ W-wa), szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" W-wa, Ośrodek Twórczej Interwencji Kraków

Pomarańczowa Linia

Program Pomarańczowa Linia realizuje Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Promocja działalności Pomarańczowej Linii to zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Program realizuje:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Kontakt

tel. 801 14 00 68

tel. 42 630 03 73,

faks 42 639 97 76

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.