Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00
801 14 00 68

Nie chcesz dzwonić?
Napisz do nas!
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Źródła finansowania

Stowarzyszenie wspierane jest finansowo poprzez celowe dotacje:
Województwa Łódzkiego poprzez współpracę z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi realizując programy: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania przemocy i polityki prorodzinnej.

Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii) dzięki środkom Narodowego Programu Zdrowia

Program realizuje:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Pomarańczowa Linia

Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt

tel. 801 14 00 68

tel. 42 630 03 73,

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Źródła finansowania

Program Pomarańczowa Linia współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 

logo ministerstwa zdrowia
logo NPZ
logo KCPU

 

województwo łódzkie

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.