Pedagog (Uniwersytet Łódzki) zastępca dyrektora Ośrodka, szkolenia z zakresu przemocy i przeciwdziałania agresji w rodzinie, realizator programów profilaktycznych oraz korekcyjnych w zakresie uzależnień. Uczestnik konferencji organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. „Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna – osoby doznające przemocy w różnych etapach życia – dzieciństwo, wiek dorosły, starość”, szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych w oparciu o skuteczne metody profilaktyki uzależnień behawioralnych (Fundacja ETOH, Warszawa). Koordynator programu dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, z-ca dyrektora Ośrodka PROM.

Program realizuje:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Pomarańczowa Linia

Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt

tel. 801 14 00 68

tel. 42 630 03 73,

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Źródła finansowania

Program Pomarańczowa Linia współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 

logo ministerstwa zdrowia
logo NPZ
logo KCPU

 

województwo łódzkie

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.