Filolog (Uniwersytet Warszawski), instruktor terapii uzależnień, (Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia- Warszawa).Współzałożycielka Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi, Odbywała staż w placówce dla uzależnionej młodzieży Rosecrance – Maryland, USA, staż na obozie terapeutycznym „Strzyżyna” w pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), realizatorka programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia. Szkolenia, staże oraz współpraca z placówkami terapii uzależnień. Prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Studio Integracji – prowadzenie zajęć muzycznych z osobami z niepełnosprawnościami – uzdolnionymi artystycznie.

Program realizuje:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Pomarańczowa Linia

Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt

tel. 801 14 00 68

tel. 42 630 03 73,

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Źródła finansowania

Program Pomarańczowa Linia współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 

logo ministerstwa zdrowia
logo NPZ
logo KCPU

 

województwo łódzkie

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.