Psycholog (Uniwersytet Łódzki), dyplomowana psychoterapeutka (Polski Instytut Ericksonowski), specjalista w zakresie psychologii klinicznej (Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy Specjalistycznym, Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi). Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie), kurs terapii pedagogicznej (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi), kurs diagnozy klinicznej DSM oraz kurs I i II st. Pracy z Ciałem (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie), szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych w oparciu o skuteczne metody profilaktyki uzależnień behawioralnych (Fundacja ETOH, Warszawa). Odbyła terapię własną oraz treningi (m.in.: Grupa Otwarcia – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Polski Instytut Ericksonowski). Dyrektor Ośrodka PROM, współautorka procedury korekcyjnej „Strzyżyna” oraz programów profilaktycznych „Jestem O.K!”, „Bezpieczna Szkoła”, „Jestem Sobą”, TROpIK”, „WIR”.

Program realizuje:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Pomarańczowa Linia

Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt

tel. 801 14 00 68

tel. 42 630 03 73,

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Źródła finansowania

Program Pomarańczowa Linia współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 

logo ministerstwa zdrowia
logo NPZ
logo KCPU

 

województwo łódzkie

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.