Psycholog (Uniwersytet Łódzki), dyplomowana psychoterapeutka (Polski Instytut Ericksonowski), specjalista w zakresie psychologii klinicznej (Ośrodek Szkolenia Psychologów Klinicznych przy Specjalistycznym, Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi). Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie), kurs terapii pedagogicznej (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi), kurs diagnozy klinicznej DSM oraz kurs I i II st. Pracy z Ciałem (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie), szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych w oparciu o skuteczne metody profilaktyki uzależnień behawioralnych (Fundacja ETOH, Warszawa). Odbyła terapię własną oraz treningi (m.in.:
Grupa Otwarcia – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Polski Instytut Ericksonowski). Dyrektor Ośrodka PROM, współautorka procedury korekcyjnej „Strzyżyna” oraz programów profilaktycznych „Jestem O.K!”, „Bezpieczna Szkoła”, „Jestem Sobą”, TROpIK”, „WIR”.

Program realizuje: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Pomarańczowa Linia Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM 90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt tel. 801 14 00 68 tel. 42 630 03 73, faks 42 639 97 76 e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl
Źródła finansowania

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 
logo ministerstwa zdrowia
logo NPZ
logo KCPU
 

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.