Pedagog (Uniwersytet Łódzki), logopeda (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi), kurs terapii pedagogicznej (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi), podyplomowe studia z zakresu mediacji społecznej (Uniwersytet Łódzki), oligofrenopedagog (Uniwersytet Łódzki), podyplomowe studia z zakresu mediacji społecznej, kurs dramy I stopnia (Łódzka Akademia Dramy), realizator programów profilaktycznych i korekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Program realizuje: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Pomarańczowa Linia Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM 90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt tel. 801 14 00 68 tel. 42 630 03 73, faks 42 639 97 76 e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl
Źródła finansowania

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 
logo ministerstwa zdrowia
logo NPZ
logo KCPU
 

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.