Pedagog (Uniwersytet Łódzki), logopeda (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi), kurs terapii pedagogicznej (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi), podyplomowe studia z zakresu mediacji  społecznej (Uniwersytet Łódzki), oligofrenopedagog (Uniwersytet Łódzki), podyplomowe studia z zakresu mediacji społecznej, kurs dramy I stopnia (Łódzka Akademia Dramy), realizator programów profilaktycznych i korekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Program realizuje:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Pomarańczowa Linia

Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM

90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt

tel. 801 14 00 68

tel. 42 630 03 73,

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl

Źródła finansowania

Program Pomarańczowa Linia współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 

logo ministerstwa zdrowia
logo NPZ
logo KCPU

 

województwo łódzkie

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.