Pedagog (Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi), mgr zarządzania (Zdrowie Publiczne, Uniwersytet Medyczny, Łódź). Doświadczenie w pracy socjalnej oraz asystenta rodziny. Konferencje oraz szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, zagrożeniom w cyberprzestrzeni oraz polityki zdrowotnej (Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi).

Program realizuje: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Pomarańczowa Linia Siedzibą Pomarańczowej Linii jest lokal Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM 90-252 Łódź, ul. Jaracza 40

Kontakt tel. 801 14 00 68 tel. 42 630 03 73, faks 42 639 97 76 e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl
Źródła finansowania

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 
logo ministerstwa zdrowia
logo NPZ
logo KCPU
 

Cyrek Digital © 2017. All rights reserved.